Zaniklé obce-Hutov

 Na území mezi vodními toky Smrčina a Těchanovský potok byla založena hornická osada. Některé prameny uvádějí název této osady Hutov (německy Hutdörfel ), ale lze se setkat s názvem Pastviny. Jméno získala z místního názvu lesní tratě Huttig nebo Huttung (=pastvina). Osada zde byla založena na konci 19. století a sestávala se z jednoho kostela a několika málo domů okolo(asi 7). Osada byla založena poblíž těžebních lomů, aby horníci a dělníci nemuseli za prací dojíždět a vzhledem ke katolickému vyzníní místních obyvatelzde byl postaven i kostel. Hutov byl založen Georgem Latzlem, který zde vlastnil několik lomů. Georg Latzel i s rodinou zřejmě emigroval během první světové války do Německa, kam se vrátili jako uprchlíci a žili zde ve velké chudobě. Jeho potomci se ale domnívají , že byl pohřben v místním kostele přímo pod oltářem.

Po první světové válce se dostavuje úpadek těžby a po druhé světové válce bylo místní německé obyvatelstvo z Hutova vyhnáno.Pamětníci se ale pamatují že osada fungovalala ješte počátkem 50.let 20.století.Dnes se zde nachází jen ruina kostela s obvodovými zdmi a propadlou střechou. Jsou zde i patrné půdorysy dalších domů.

 

 

kreslená dobová pohlednice 

dobová kreslená pohlednice

zdroj: internet


Zaniklé obce-Hutov Zaniklé obce-Hutov Zaniklé obce-Hutov Zaniklé obce-Hutov Zaniklé obce-Hutov Zaniklé obce-Hutov Zaniklé obce-Hutov Zaniklé obce-Hutov Zaniklé obce-Hutov Zaniklé obce-Hutov Zaniklé obce-Hutov Zaniklé obce-Hutov Zaniklé obce-Hutov Zaniklé obce-Hutov Zaniklé obce-Hutov Zaniklé obce-Hutov Zaniklé obce-Hutov Zaniklé obce-Hutov Zaniklé obce-Hutov Zaniklé obce-Hutov